112 LiedjesAnna Maria Jopek

titel  
?lady Po Tobie  Tekst
A Thousand Years  Tekst
Ach ?pij Kochanie  Tekst
Ale Jestem  Tekst
Ale Jestem (More Acoustic Version)  Tekst
All The Virtues  Tekst
Awakening  Tekst
Bandoska  Tekst
Bezsenna Noc  Tekst
Bia³e ¯agle Czarne ¯agle  Tekst
Biel  Tekst
Bo Wcale Nie Trawa  Tekst
Bóg Siê Rodzi  Tekst
Bosa  Tekst
Bracia Patrzcie  Tekst
Bukowina  Tekst
Bukowina I  Tekst
By On By³ Tu  Tekst
Cherry Tree  Tekst
Cichy Wielbiciel  Tekst
Cichy Zapada Mrok  Tekst
Cud Niepamiêci  Tekst
Cyraneczka  Tekst
Czarne S³owa  Tekst
Czas Rozpaliæ Piec  Tekst
Dina Delusi  Tekst
Dla Ciebie Jestem Sob¹  Tekst
Do Widzenia Teddy  Tekst
Don't Speak  Tekst
Droga Na Po³udnie  Tekst
Dwa Serduszka Cztery Oczy  Tekst
Dzisiaj W Betlejem  Tekst
D³oñ Zanurzasz We ?nie  Tekst
Gdy ?liczna Panna  Tekst
Gdy ?liczna Panna II  Tekst
Gdy Siê Chrystus Rodzi  Tekst
Hej W Dzieñ Narodzenia  Tekst
I Burn For You  Tekst
I Pozostanie Tajemnic¹  Tekst
Insatiable  Tekst
Ja Wysiadam  Tekst
Jedyna Ostatnia Pierwsza  Tekst
Jej Portret  Tekst
Jeszcze Poczekajmy  Tekst
Jezus Malusieñki  Tekst
Je¿eli Chcesz  Tekst
Je¿eli Kochasz To Nie Pamiêtaj Mnie  Tekst
Joszko Broda  Tekst
Kiedy Bêdziesz Du¿y  Tekst
Kiedy Mnie Ju¿ Nie Bêdzie  Tekst
Ko³ysanka Rosemary  Tekst
Ko³ysanna  Tekst
Ksiê¿yc Jest Niemym Pos³añcem  Tekst
Li Mom Poola  Tekst
Licho  Tekst
Ludzkie Gadanie  Tekst
Lulaj¿e Jezuniu  Tekst
Mania Mienia  Tekst
Manny Gram  Tekst
Ma³e Dzieci Po To S¹  Tekst
Me Jedyne Niebo  Tekst
Medrcy ?wiata  Tekst
Mizerna Cicha  Tekst
Moja I Twoja Nadzieja  Tekst
Moondance  Tekst
Mo¿liwe  Tekst
Na Ca³ej Po³aci ?nieg  Tekst
Na D³oni  Tekst
Nie Przychodzisz Mi Do G³owy  Tekst
Nie Wiem Sk¹d To Wiem  Tekst
Nielojalno?æ  Tekst
Nienasycenie  Tekst
Nigdy Wiêcej  Tekst
Nim S³oñce Wstanie  Tekst
O Co Tyle Milczenia  Tekst
O Dniu Radosny  Tekst
Oddalasz Siê  Tekst
Ode Mnie  Tekst
On Wszystko O Nas Wie  Tekst
Only Water  Tekst
Pamietasz By³a Jesieñ  Tekst
Panienka Z Temperamentem  Tekst
Piosenka Dla Stasia  Tekst
Poca³unki  Tekst
Przyp³yw Odp³yw Oddech Czasu  Tekst
Psalm  Tekst
Samba Przed Rozstaniem  Tekst
Secret  Tekst
Smutny Bóg  Tekst
Szeptem  Tekst
Szepty I £zy  Tekst
Tam Gdzie Nie Siêga Wzrok  Tekst
Tao  Tekst
Tata  Tekst
Têskno Mi Têskno  Tekst
The Wind  Tekst
Timbuktu (Repryza)  Tekst
Trudno U-Cha-Cha  Tekst
Uciekaj Uciekaj  Tekst
Until You Sleep  Tekst
Upojenie  Tekst
Uznaj Mnie Za Zaginion¹  Tekst
W Polu Lipeñka  Tekst
W Smudze Cienia  Tekst
W ¯³obie Le¿y  Tekst
Wiem I Chcê  Tekst
Wszystkie Cnoty  Tekst
Z Narodzenia Pana  Tekst
Zanim Zasnê  Tekst
Zawo³am Na Pomoc Wszystkie Ptaki  Tekst
Zielono Mi  Tekst
Zupe³nie Inna Ja  Tekst

type: Persoon
geslacht: vrouw
land: PL
musicbrainz_id: 83234f8f-44d3-4047-8d56-28c9e4966f21
populariteit: 38


remove advertisements